Hulpverlening bij evenementen

Logo EHBO LosserNaast het organiseren van cursussen is onze vereniging actief bij het verlenen van Eerste Hulp bij evenementen. Soms is het wenselijk, soms vereist, dat daar gediplomeerde EHBO’ers aanwezig zijn. Als u onze assistentie wilt aanvragen kunt u hiervoor terecht bij onze evenementencoördinatoren:

Wilma Kienhuis; evenementencoördinator Losser & Glane
John van Oenen; evenementencoördinator Overdinkel

Het aanvragen van hulpverlening voor evenementen is mogelijk via dit formulier.
Zij zijn bereikbaar via: evenement@ehbo-losser.nl


Mededeling EHBO-assistentie bij evenementen, toernooien etc

In de afgelopen jaren werden wij vaak geconfronteerd met aanvragen voor assistentie op het allerlaatste moment, dit soort aanvragen is voor onze evenementencoördinatoren zeer moeilijk uit te voeren, daar steeds minder EHBO-ers bereid zijn om op zo’n kort tijdsbestek EHBO-diensten te verrichten.

De coördinator voor Losser & Glane is Wilma Kienhuis. Voor Overdinkel is de coördinator John van Oenen. Contact is mogelijk via : evenement@ehbo-losser.nl

Hierbij willen wij tevens nogmaals benadrukken, dat uw vereniging c.q. instelling ten allen tijde verantwoordelijk voor eventuele ongevallen etc. tijdens de evenementen, toernooien etc. blijft!
In het verleden en ook nu is het gebruikelijk om minimaal 6 weken voor aanvang contact op te nemen met een van bovenstaande coördinatoren, hierin wordt medegedeeld wanneer en waar het evenement zich plaatsvindt, het tijdstip en hoeveel EHBO-ers aanwezig moeten zijn.

Wij kunnen dus niet meer garanderen, dat u EHBO-assistentie krijgt als u geen rekening houdt met bovengenoemde 6 weken voor aanvang van uw evenement. Uw bestuur krijgt altijd een bevestiging terug voor EHBO-assistentie, zodat er geen communicatiestoornis daarin mogelijk is.

Wij hopen dat u van bovenstaande kennis neemt, hebt u nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met onze secretaris of bovenstaande coördinatoren.

Hoogachtend,

Namens Bestuur EHBO-Losser, Overdinkel & Glane
E.J.M. Hulsman