Welkom op de website van EHBO Losser, Overdinkel & Glane

Wat is het doel van onze EHBO vereniging?

Herhalingslessen EHBOOp iedere mens rust de plicht om naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren. Deze nood kan het gevolg zijn van een plotselinge stoornis in de gezondheidstoestand als gevolg van een ongeval, ziekte, dreigende verdrinking of bij blootstelling aan schadelijke invloeden.

De verantwoordelijkheid voor de behandeling van deze stoornissen berust bij de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Het vergt hen meestal echter enige tijd om de getroffene te bereiken of deze naar hen toe te brengen. In dit tijdsverloop kan soms meer schade ontstaan aan de gezondheidstoestand van de getroffene. Daarom is het van groot belang dat er ter plaatse zo spoedig mogelijk eerste hulp wordt verleend.

Onze vereniging draagt zorg om iedereen die wil leren eerste hulp te verlenen, deze persoon vakkundig op te leiden tot een volwaardig eerstehulpverlener. Daarnaast zorgt de vereniging voor het up-to-date houden van de kennis en vaardigheden van haar leden. Dit doet zij door middel van het organiseren van herhalingslessen en EHBO-oefeningen.