Herhalingslessen

Herhalingslessen EHBO

Het diploma Eerste Hulp is twee jaren / seizoenen geldig. Om voor verlenging in aanmerking te komen moet de eerstehulpverlener gedurende deze twee jaren / seizoenen aantonen dat hij nog steeds competent is. Dat kan hij o.a. doen tijdens de vervolglessen bij zijn vereniging.

Om alle vorderingen van de leden bij te houden maakt de vereniging gebruik van een registratiekaart op het gebied van de competentie van de eerstehulpverlener.

Voorbeeld Registratiekaart Herhalingslessen EHBO Losser

Elementen bijscholing Diploma Eerste Hulp

LET OP: Op basis van het nieuwe boekje 27e druk!!

Inhoud: Bladzijde
1 vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp Blz: 14 t/m 27
2 stoornissen in het bewustzijn Blz: 30 t/m 35
Blz: 48 t/m 51
3 stoornissen in de ademhaling Blz: 53 t/m 62
Blz: 76 t/m 84
4 reanimatie en gebruik AED Oproep zie
TREKPLEISTER
5 actieve bloedingen Blz: 65 t/m 68
6 shock Blz: 63 t/m 64
7 letsels Blz: 93 t/m 94
8 brandwonden Blz: 94 t/m 96
9 letsels / kneuzing en verstuiking Blz: 100 t/m 103
10 letsels / botbreuk en ontwrichtingen Blz: 104 t/m 105
11 letsels / oog – neus – oor – tand Blz: 108 t/m 112
12 letsels vergiftigingen Blz: 74 t/m 75
Blz: 97 t/m 98
13 letsels elektriciteit Blz: 70 t/m 71
14 letsels onderkoeling / bevriezing Blz: 72 t/m 86 en 99
15 letsels oververhitting Blz: 73 en 87 t/m 88
16 vervoersgreep v. Rautek / ondersteunend verplaatsen Blz: 23 t/m 26
17 verbandleer / steken en beten Blz: 113 t/m 116
18 ziekteklachten / kinderziekten Blz: 117 t/m 120
19 het menselijke lichaam komt in elk deel voor

De competentie met betrekking tot de vetgedrukte vaardigheden 1 t/m 6 dient elk jaar (seizoen) bewezen te worden.

De vaardigheden 7 t/m 18 dienen iedere twee jaar (seizoenen) bewezen te worden.

Het komende jaar (seizoen) zullen de herhalingen gebaseerd zijn op de theorie (samenvatting en verdieping van de stof) inclusief voor eenieder uitgebreide praktische handelingen / vaardigheden.

De maandagavonden zullen dan ook weer zoals vanouds vanaf 19.30u tot en met 21.30u gaan duren.

De dinsdagavonden zullen dan ook weer zoals vanouds vanaf 20.00u tot en met 22.00u gaan duren.

V.w.b. de  zaterdagen deze zullen vanaf 12.30 tot 16.30 uur gaan duren.
Inschrijving voor deze zaterdagen is verplicht.

Zie ook: Data herhalingslessen.

Het is zéér zeker aan te bevelen om de theorie op het gebied van de geplande lessen van tevoren door te nemen.