Herhalingslessen

Herhalingslessen EHBO

Het diploma Eerste Hulp is twee jaren / seizoenen geldig. Om voor verlenging in aanmerking te komen moet de eerstehulpverlener gedurende deze twee jaren / seizoenen aantonen dat hij nog steeds competent is. Dat kan hij o.a. doen tijdens de vervolglessen bij zijn vereniging. Jaarlijks moet je onderstaande volgen (1 blok van 5 lessen).

LET OP: Op basis van het nieuwe boekje 28e druk!!

Les 1:  Leren blz 14 t/m 43

 • Algemeen
 • Voorkom (meer slachtoffers) o.a. Let op gevaar + Rautekgreep.
 • Belangrijke levensreddende handelingen/Levensreddend handelen
  (gebruik van tourniquet en hemostatisch gaas)
 • Beoordelen van het bewustzijn (o.a. buik op rug draaien)

AED/Reanimatie is blz 44  t/m 54 {Hiervoor ontvangt u tzt een link)

Les 2: Leren blz. 55 t/m 73

 • Bewusteloos en normale ademhaling (o.a. stabiele zijlligging)
 • Letsels met gevolgen voor de ademhaling
 • Ziekten met gevolgen voor de ademhaling

Les 3 : Leren blz 74 t/m 101

 • Letsels met gevolgen voor de circulatie (o.a. shock, bloedingen & elektriciteit)
 • Ziekten met gevolgen voor de circulatie
 • Letsels met gevolgen voor het bewustzijn.
 • Overige letsels en ziekten

Les 4: Leren blz 102 t/m 141

 • Wonden (o.a. brandwonden en bevriezingsverschijnselen)
 • Letsels armen en benen
 • Letsels aan het oog, oor, neus en mond
 • Steken en beten (o.a. vergiftigingen)
 • Ziekteklachten en kinderklachten

Les 5:  

 • Een les waarin alles aan bod komt en wat nog niet behandeld is.

 

Inhoud:   Les Nr:
1 vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp

    Incl. rautekgreep, gebruik tourniquet & hemostatisch gaas

  Les 1
2 stoornissen in het bewustzijn   Les 1
3 stoornissen in de ademhaling incl. stabiele zijligging   Les 2
4 reanimatie en gebruik AED  Oproep TP
5 actieve bloedingen   Les 3
6 shock   Les 3
7 letsels   Les 2/3
8 brandwonden   Les 4
9 letsels / kneuzing en verstuiking   Les 4
10 letsels / botbreuk en ontwrichtingen   Les 4
11 letsels / oog – neus – oor – mond   Les 4
12 letsels vergiftigingen   Les 4
13 letsels elektriciteit   Les 3
14 letsels onderkoeling / bevriezing en oververhitting   Les 4
15 vervoersgreep v. Rautek / ondersteunend verplaatsen   Les 1
16 verbandleer / steken en beten   Les 4
17 ziekteklachten / kinderziekten   Les 4
18 Algemene Herhaling plus test (eerst les 1 t/m 4 volgen !!)   Les 5

De competentie met betrekking tot de vetgedrukte vaardigheden 1 t/m 6 dient elk jaar (seizoen) bewezen te worden.

De vaardigheden 7 t/m 18 dienen iedere twee jaar (seizoenen) bewezen te worden.

Deze vaardigheden ( meeste les 4)  worden gedeeltelijk dit seizoen behandeld en de andere helft volgend seizoen.

Het komende jaar (seizoen) zullen de herhalingen gebaseerd zijn op de theorie (samenvatting en verdieping van de stof) inclusief voor eenieder uitgebreide praktische handelingen / vaardigheden.

De maandagavonden zullen vanaf 20.00u tot en met 22.00u gaan duren. (Let op: de lessen beginnen een half uur later !!)

De dinsdagavonden zullen dan ook weer zoals vanouds vanaf 20.00u tot en met 22.00u gaan duren.

V.w.b. de  zaterdagen deze zullen m.i.v. dit  seizoen ’s-morgens worden gehouden vanaf 09.00 tot 13.00 uur. Inschrijving voor deze zaterdagen is verplicht. Op de zaterdag-morgen worden GEEN AED-Reanimatie herhaling gegeven, dit moet u op de dinsdag/ woensdag volgen, hierover  heeft u een link ontvangen per e-mail.

Zie ook: Data herhalingslessen.

Het is zéér zeker aan te bevelen om de theorie op het gebied van de geplande lessen van tevoren door te nemen.